Fra debatten

Nini Prætorius,  Dr.Phil. and Ma.Theol: Fortsættelse af Masteropgaven ”Theologia Germanica: Kristendommen imellem middelalderen og Luthers reformation” 

Nini Prætorius: Hvad hvis teologien i Theologia Germanica var blevet grundlaget for Luthers teologi?

Noter fra en Ny-himmel-aften i Langenæs kirke i Aahus d. 13.10.2022

Dorthe Enger, kronik i Kr.Dagbl. 3. 8.2022: Tre konfessionelle perspektiver på synd og arvesynd

Peter Nord Hansen og Liselotte Horneman Kragh i interview v. Ingrid Ank i Grundtvigs Tidende (5/2022): Kan folkekirken holde til ærlighed?

Nini Prætorius, Master project, English summary: Theologia Germanica: Christianity between the Middle Ages and Luther’s reformation

Nini Prætorius, ikke-optaget kronik sendt til Kr.Dagbl. juni 2022: At holde fast i fortabelsen eller at overgive sig til kærligheden – ?

Simon Jylov: Hvem kan svare? – behovet for et landskirkeligt organ

Simon Schmidt, ikke-optaget debatindlæg sendt til Kr. Dagbl. juni 2022.:  Nedenfra og ovenfra  – en kommentar til læsningen af Må vi være her?

Charlotte Krog Brandbyge, ikke-optaget debatindlæg sendt til Kr.Dagbl., juni 2022: Tak fordi I er her!

Anders-Christian Jacobsen, interview i Grundtvigsk Tidende, juni 2022:  Vi har brug for at sige noget i folkekirken, der er helt anderledes end det, der står i de lutherske bekendelsesskrifter

Louise Højlund Franklin:   Tro, håb og kærlighed – svar til mine dannede kritikere

Louise Højlund Franklin, Anders-Christian Jacobsen og Liselotte Horneman Kragh i Kr.Dagbl.: Afsluttende bemærkninger -et opsummerende svar efter de mange debatindlæg i Kristeligt Dagblad i begyndelsen af juni 2022

Tidsånd på P1: Må vi være her?:

Liselotte Horneman Kragh: Som stifter – så tilhængere? Om Luthers sørgelige arv omkring uenighed.

Raun Iversen på kirke.dk: Lutherkritisk bog er en gedigen fortsættelse af Grundtvigs reformer

Richardt Riis: Ud med Luthers arvesyndsforståelse!

Louise Højlund Franklin, Anders-Christian Jacobsen og Liselotte Horneman Kragh i Kr.Dagbl.: Luthersk teologi afspejler ikke den kristendom, de fleste folkekirkemedlemmer tror på

Louise Højlund Franklin, Anders-Christian Jacobsen og Liselotte Horneman Kragh i Kr.Dagbl.:  Bestemmelserne om, hvordan vi må fejre gudstjeneste, føles som en fodlænke

Louise Højlund Franklin, Anders-Christian Jacobsen og Liselotte Horneman Kragh, Altinget.dk:  Luthers sadistiske billede af Gud bremser folkekirkens udvikling